Avstriya Təqaüdü (Osterreich Grant)

Avstriya təqaüdü Avstriya xaricində təhsillərini davam edən və doktora elmi dərəcəsi  (PhD) almaq üçün araşdırma işləri ilə məşqul olan ali təhsil müəssisələrinin məzunlarına şamil edilir. Araşdırma işlərinin mövzusu Avstriya ilə əlaqəli olmalıdır. Təqaüd semestr və уа təhsil ili müddətinə təqdim olunur.

Araşdırma sahələri:

 • təbiət bilimlər
 • texniki bilimlər
 • Tibb
 • kənd təsərrüfatı
 • 
veterenarlıq
 • Ictimai bilimlər
 • hüquq
 • İqtisadiyyat
 • humanitar bilimlər
 • incəsənət

3-86

Təqaüdün miqdarı

 • məzun olanlar üçün  — 940avro
 • Elmlər namizədləri üçün (30 yaşdan yuxarı) — 1040 Avro
 • Avropa Birliyinə daxil olmayan inkişaf etmiş olkələrdən olan namizədlər
 • 730 Avro-ya qədər olan nəqliyyat xərcləri

Namizədlərə olan tələblər

 • mövzuya aid Alman dilini yaxşı bilməli
 • Ingilis dilində olan mövzular üçün dil biliyinizi təsdiqləyən sənəd, əsasən də araşdırma sahəsinin terminalogiyalarını yaxşı bilməlidir
 • araşdırmanın istisnasıs Avstriyada həyata keçirilməsini sübut etmək üçün araraşdırmanın plani fonda təqdim olunmalıdır
 • yaş həddi 35 qədər

Qeydiyyat blankını Avstriya səfirliyindən ala bilərsiz

Daha Ətraflı məlumatı bu  saytdan ala bilərsiz.  OAD / ACM .

Müddət:  İl ərzində

Harda: Avstriya

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *